مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش صنايع /دانشگاه سراج

پروژه ها

 • 1395
  رتبه بندي رشته هاي دانشگاه سراج از لحاظ كيفيت اموزشي
  به عنوان پايان نامه دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com