مختصری از من

بسیار پر تلاش هستم و سرعت خوبی در کشف و یادگیری مسائل جدید دارم علاقمند به کار در محیط های گروهی و دارای سرعت بالا در انجام پروژه های فردی

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم کاپیوتر
  /دانشگاه سمنان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com