مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش مدیریت استراتژیک /دانشگاه تهران / معدل 17.73
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه پیام نور / معدل 16.92

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  مرکز علمی کاربردی آموزش های شهروندی
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش

  توضیحات: نماینده مرکز علمی کاربردی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران
  کارشناس آموزش بین سطوح تکمیلی
  کارشناس آموزش ضمن خدمت کارکنان
  کارشناس امتحانات
  دبیر شورای آموزشی مرکز

افتخارات

 • کسب رتبه اول دانش آموختگی در سطح واحد و استان سمنان
  کسب رتبه 12 کشوری در بین دانش آموختگان دانشگاه پیام نور
  دانشجوی استعداد درخشان در مقطع تحصیلی کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فرآیند آموزش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آی سی دی ال
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره اکسل پیشرفته

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: علوم و فنون کیش
دانش تخصصی
 • فرآیند آموزش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آی سی دی ال
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره اکسل پیشرفته
https://.com