مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه شهید رجایی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت ماراب ماهبد پروژه نفتی
  ایمنی و محیط زیست/ سرپرست HSE
 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  آب و فاضلاب
  ایمنی و محیط زیست/ سرپرست HSE
 • مهر ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت دنا
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ سرپرست کنترل کیفیت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ایمنی و بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی
 • مکانیک خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • کمکهای اولیه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ایمنی و بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی
 • مکانیک خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • کمکهای اولیه
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشی
https://.com