مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت دولتی
  گرایش مدیریت /دانشگاه پیام نور / معدل 16.47

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  دوران
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی و اداری
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰
  صنایع تجهیزات نفت
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی و اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معتبر
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل های شایستگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تحلیل آزمون MBTI
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جانشین پروری (Succession Planning)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معتبر
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل های شایستگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com