مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰
  الکترواستیل
  مهندسی صنایع/ کارشناس مهندسی صنایع

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • لجستیک و زنجیره تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • لجستیک و زنجیره تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com