مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه تهران غرب

دانش تخصصی

 • موسیقی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • موسیقی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com