مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات و ارتباطات
  /دانشگاه علمی کاربردی دزفول / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  کیسون (پروژه قطار شهری اهواز)_کارخانه سگمنت سازی
  مسئول دفتر/ کارمند
 • مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲
  پلیس +10
  مالی و حسابداری/ پذیرش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com