مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1392
    کارشناسی کتابت و نگارگری
    گرایش نگارگری /دانشگاه هنر شاهد تهران

ابزار و نرم افزار

  • ادوب فتوشاپ ، ادوب ایلاستریتور ، ادوب افتر افکت
    100% Complete
    عنوان مدرک: مدارک با عنوان : بسیار خوب ، از سازمان فنی و حرفه ای کشور.
https://.com