مختصری از من

من در پروژه های مالی وبیمه مثل مدیریت تولید برق-نوین زعفران -پتروشیمی خراسان-مدیریت پروژه های نمایشگاهی مشهد فعالیت نموده ام

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه کاویان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه پارسان حسابرس افق
  مالی و حسابداری/ حسابرس مالی وبیمه

  توضیحات: ازسال92 تا تاکنون کار مالی وحسابداری انجام داده ام

پروژه ها

 • 1394
  حسابرسی بیمه ومالی

  توضیحات: از سال 94 تا تاکنون به عنوان حسابرس بیمه ومالی فعالیت نموده ام

 • 1394
  پتروشیمی بجنورد
  حسابرسی بیمه
 • 1394
  خاورنگهدار مشهد
  حسابرسی اجمالی وداخلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رایورز-همکاران سیستم پایا-تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com