مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1385
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷
  آریا تکساز طرح
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com