مختصری از من

افتخارات

 • انتخاب به عنوان معلم نمونه . دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تربیت معلم

ابزار و نرم افزار

 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک it
 • مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات(IT Project management)
  100% Complete
  عنوان مدرک: it مدرک آموزش و پرورش

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاهی
دانش تخصصی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تربیت معلم
https://.com