مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1390
  کارشناسی ارشد مهندسی نانو تکنولوژی
  گرایش نانو الکترونیک /دانشگاه تبریز / معدل 16.75

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت آب منطقه ای مرکزی
  مهندسی برق/ کارشناس ارشد نظارت بر پروژه های عمرانی د ربخش تاسیسات الکتریکی ،مخابرات و ابزار دقیق

  توضیحات: همکار شرکت مهندسین باختر مشاور مستقر در شرکت برق منطقه ای باختر در سالهی 84 تا 86 و همکار شرکت توزیع برق استان مرکزی در قسمت دیسپاچینگ در سالهای 86تا 88 و امور مهندسی برق غرب اراک

پروژه ها

 • 1388
  نظارت بر اجرای پروزه خط63 کیلو ولت کمال صالح پست های برق 63 کیلو ولت
  نظارت ارشد

افتخارات

 • 1392
  دریافت لو ح ها تقدیر از مدیر عامل و معاونت طرح توسعه شرکت آب منطقه ای مرکزی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهندسی برق شبکه های انتقال - توزیع
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار طراحی شبکه های برق EPLAN
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی برق شبکه های انتقال - توزیع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com