مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش محیط زیست /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 18.03
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد / معدل 16.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت خدمات مهندسی سامان آب جنوب
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی
 • خرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  یافته خاک پی
  مهندسی عمران/ معماری/ تکنسین آزمایشگاه بتن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • EPAnet
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com