مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت توزیع نیرو برق استان البرز
  مهندسی برق/ مسئول واحد لوازم اندازه گیری

  توضیحات: نظارت بر اکیپ های نصب وتست انشعابات عادی و دیماندی دستورکارهای مربوطه صورت وضعیت کردن فعالعیتهای انشعابات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  دوره ایمنی در برق /موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق

پروژه ها

 • 1390
  پردازش تصویر دیجیتال با نرم افزار متلب
  پروژه کارشناسی

دانش تخصصی

 • تعمیر پاور کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • خطوط توزیع برق ۲۰ کیلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار temps برای تست شبکه موبایل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای مربوط به رشته الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیر پاور کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • خطوط توزیع برق ۲۰ کیلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com