مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه خواجه نصیر طوسی / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شهرداری منطقه ۹
  مسئول دفتر/ مسئول پیگیری معاونت فنی و عمرانی
 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شهرداری منطقه 9
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول پیگیری پروژه های فرا منطقه ای

  توضیحات: جابجایی ۵۰۰ اصله درخت معارض با پروژه

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سرای محله ارم
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس زبان
 • شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  شهرداری منطقه 9
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر قائم مقام معاونت فنی و عمرانی
 • تیر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  شهرداری منطقه 5
  مامور بازدید پیام های 137

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com