مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت برنامه ریزی
  گرایش مدیریت /دانشگاه مرکزآموزش علمی کاربردی واحد 47 تهران
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم مدیریت کسب و کار
  گرایش مدیریت /دانشگاه مرکز آموزش علمی - کاربردی صنعت جهانگردی تهران 3 / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مدیریت صنعتی
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

دانش تخصصی

 • نقشه کشی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
دانش تخصصی
 • نقشه کشی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com