مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت بیمه
  کارشناس خسارت اتومبیل
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۵
  بانک صادرات
  کارمند
 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۱
  شرکت تولید قطعات فولادی
  سرپرست واحد سنگزنی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کارشناسی تصادفات وارزیابی خسارت
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارشناسی تصادفات
 • طراحی و نقشه کشی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی
 • جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: جوشکاری برق
 • ایمنی صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی وبهداشت در محیط کار

ابزار و نرم افزار

 • سیستم فن آوران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناسی تصادفات وارزیابی خسارت
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارشناسی تصادفات
 • طراحی و نقشه کشی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی
 • جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: جوشکاری برق
 • ایمنی صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی وبهداشت در محیط کار
https://.com