مختصری از من

به عنوان کسی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای کار برق را کارمیکنم بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را در اختیار سازمان شما قرار دهم.
چند خصوصیت بارز من که میتواند در پیش برد اهداف سازمانی شما مفید باشد روحیه بالای کار تیمی و توان حل مسآله من است . شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تاکنون در موقعیت های حرفه ای من بسیار موتر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من میدهد علاقه مندی بالای من به حوزه برق است

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com