مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی مترجمي زبان انگليسي
    /دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com