مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش ایمنی صنعتی /دانشگاه کار واحد قزوین / معدل 17.41

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت کاراب تدبیر اندیش (پروژه ی شرکت اب و فاضلاب تهران)
  مسئول HSE
 • فروردین ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت پترو ایمن شریف (پروژه ی شهرداری تهران)
  کارشناس ارزیابی ریسک
 • شهریور ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت سازه گستر سایپا
  مسئول HSE
 • فروردین ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  کانون فرهنگی اموزش قلم چی
  معاون اموزشی
 • مرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱
  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
  مسئول کنترل کیفیت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله علمی با عنوان ارگونومی در صنعت خودروسازی

پروژه ها

 • 1394
  ارگونومی در صنعت خودرسازی
  کارشناس
 • 1393
  روش های نوین در بهسوزی مشعل ها
  دانشجو
 • 1393
  ارگونومی محیط های کار اداری (با بهره گیری از روش ROSA)
  دانشجو

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • الزامات و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE, OHSAS 18001, ISO 14001
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک ISO 31000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث ایمنی ساختمان (کار در ارتفاع...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی (طراحی فرایند تولید....)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث ارگونومی (ارزیابی پوسچر به روش های , REBA, RULA, ROSA, و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی کار و زمان (سیستم های زمان سنجی..)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • امار مهندسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد مهندسی (تورم..)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث ایمنی برق(ارتینگ...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hse-MS
  80% Complete
  عنوان مدرک: IQS
 • ارزیابی ریسک مدارس
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران
 • شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران , انجمن ایمنی دانشگاه کار قزوین
 • مستند سازی و اشنایی با الزامات IMS (OHSAS 18001,ISO 14001,ISO 9001)
  80% Complete
  عنوان مدرک: IMQ
 • HSE در مدیریت شهری
  80% Complete
  عنوان مدرک: SDM
 • ایمنی مبتنی بر رفتار
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجمن ایمنی صنعتی کار قزوین
 • کارگاه تکنیک های شناسایی خطر
  80% Complete
  عنوان مدرک: انجمن ایمنی صنعتی کار قزوین

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • الزامات و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE, OHSAS 18001, ISO 14001
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک ISO 31000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث ایمنی ساختمان (کار در ارتفاع...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی (طراحی فرایند تولید....)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث ارگونومی (ارزیابی پوسچر به روش های , REBA, RULA, ROSA, و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی کار و زمان (سیستم های زمان سنجی..)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • امار مهندسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد مهندسی (تورم..)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث ایمنی برق(ارتینگ...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hse-MS
  80% Complete
  عنوان مدرک: IQS
 • ارزیابی ریسک مدارس
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران
 • شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران , انجمن ایمنی دانشگاه کار قزوین
 • مستند سازی و اشنایی با الزامات IMS (OHSAS 18001,ISO 14001,ISO 9001)
  80% Complete
  عنوان مدرک: IMQ
 • HSE در مدیریت شهری
  80% Complete
  عنوان مدرک: SDM
 • ایمنی مبتنی بر رفتار
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجمن ایمنی صنعتی کار قزوین
 • کارگاه تکنیک های شناسایی خطر
  80% Complete
  عنوان مدرک: انجمن ایمنی صنعتی کار قزوین
https://.com