مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ماشین افزار
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 15.5

پروژه ها

 • 1393
  پروژه کارخانه سهندفلوت
  نصب وتجهیزات ماشین آلات

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com