مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1382
  کارشناسی حسابداري
  /دانشگاه آزاد واحد رودهن

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشي

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • همکاران سیستم و طراح داده پیشرو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com