مختصری از من

فردی هستم که در همه مراحل با انتقال انرژی خوب به کار و همکاران در جهت انجام امور به نحو احسن فعالیت می کنم ، کم کردن هزینه های مالی و زمانی شرکت در خصوص واردات با استفاده از تجارب عملی و دانش علمی که دارم موجب میگردد شرکت از مزیت رقابتی برخودار گردد.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بین الملل /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 18.66

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت گلوکوزان
  کارشناس بازرگانی خارجی

  توضیحات: بدلیل تغییر پست سازمانی و انتقال به واحد فروش سبب قطع همکاری گردید

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت آروند فن پارس
  مدیر اجرایی -

افتخارات

 • 1391
  ارایه راه کار مناسب در خصوص مشکل ایجاد شده در واردات شرکت و جلوگیری از ضرر و زیان 80.000.000 تومانی به شرکت و چندین مورد مشابه به دلیل اشتباه شرکت حمل و...

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • پرداختن به بازی فوتسال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تسلط به قانون مقررات صادرات و واردات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به قانون امور گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به تشریفات واردات کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط به قانون مقررات صادرات و واردات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به قانون امور گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به تشریفات واردات کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com