مختصری از من

به عنوان کارشناس دفتر فنی، علایق بنده در زمینه طراحی سیستم های برقی پلنت های صنعتی، حفاظت سیستم های الکتریکی موجود در پلنت، بررسی تجهیزات الکتریکی و بهینه سازی و انتخاب تجهیزات و قطعات با کارایی بهتر از میان محصولات موجود، می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 17.24
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 14.91

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مجتمع جهان فولاد سیرجان
  مهندسی برق/ کارشناس دفتر فنی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Amin Zeidabadi Nejad*, Mahmood Joorabian and Morteza Razaz. "Maximum Power Point Tracking based on Novel Improved Variable Step Sized Incremental Resistance for Photovoltaic Systems". Indian Journal Of Natural Sciences. Vol.6 / Issue 32 / October 2015
 • 1392
  A.Sefidgar Dezfooli, M.Joorabian, A.Zeidabadi nejad, S.S.Mortazavi. "Optimal Operation of Micro Grid with Maximum Usage of Renewable Energy Sources". 3rd annual clean energy confrence. kerman. iran. july-2013
 • 1392
  امین زیدآبادی نژاد - محمود جورابیان - مرتضی رزاز ، "ردیابی نقطه بیشینه توان با روش مقاومت افزایشی اندازه گام متغیر" شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ، 1392
 • 1392
  امین زید آبادی نژاد - محمود جورابیان - علی سفیدگر دزفولی ، " مقایسه روش های کنترل متعارف و کنترل مستقیم در ردیابی نقطه بیشینه توان در نیروگاه های خورشیدی مستقل از شبکه " ، دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک ، 1392
 • 1392
  امین زید آبادی نژاد - محمود جورابیان - علی سفیدگر دزفولی ، " تاثیر روش مقاومت افزایشی اندازه گام متغیر با کنترل مستقیم در عملکرد دینامیکی نیروگاه های خورشیدی مستقل از شبکه " ، دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک ، 1392
 • 1392
  امین زید آبادی نژاد - محمود جورابیان - علی سفیدگر دزفولی ، " مدلسازی و شبیه سازی میکروتوربین در حالت های جزیره ای و اتصال به شبکه به عنوان منبع انرژی توزیع شده " ، دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک ، 1392

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • mv-lv panel design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • control & safety valve calculation
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • power transformer test and operation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • electric motor selection and protection
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • electrical design of Industrial and Construction Plant
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • power transformer design and selection
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • EPLAN
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD Electrical
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • etap
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • mv-lv panel design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • control & safety valve calculation
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • power transformer test and operation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • electric motor selection and protection
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • electrical design of Industrial and Construction Plant
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • power transformer design and selection
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com