مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسي عمران
  گرایش سازه هاي دريايي /دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسي معدن
  گرایش اكتشاف /دانشگاه يزد

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC)
  حقوق/ كارشناس ادعاها

  توضیحات: شناسايي تغيرات به وجود آمده در حوزه كار نسبت به قرارداد اوليه، محاسبه اثرات مالي و زماني تغييرات مذكور ،و تهيه پكيج پروپوزال و جمع آوري كليه مدارك لازم (پروژه 20 و 21) پارس جنوبي

 • بهمن ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۴
  شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC)
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس سازه

  توضیحات: تهيه انواع نقشه هاي كارگاهي (Part, Welding & Nesting drawing
  also Electrical & Instrument Support Drawings) با استفاده از نرم افزارهاي Auto CAD و PDMS
  تهيه انبار مجازي جهت كنترل وضعيت متريال بخش سازه (عرشه هاي فاز 19 ومتعلقات فازهاي 20 و 21) جنوبي
  تهيه انواع Site Technical Query (فاز 12،17و18،20و21،19) پارس جنوبي

 • مرداد ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۰
  شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (IOEC)
  كارشناس كنترل مدارك
 • شهریور ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  شركت بهنام اوج فرد
  مالی و حسابداری/ كارشناس فروش

پروژه ها

 • 1395
  فاز هاي 20 و 21 پارس جنوبي (عرشه ها، متعلقات و اضافه كاري ها و ادعاها)
  كارشناس سازه و كارشناس ادعاها
 • 1391
  فاز 19 پارس جنوبي (عرشه ها)
  كارشناس سازه
 • 1390
  فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي (عرشه ها)
  كارشناس سازه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • training of Claims Management
  100% Complete
  عنوان مدرک: ARIYANA project management institute

ابزار و نرم افزار

 • 3D modeling and preparing fabrication drawings by AutoCAD Software.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SACS (V.5.3), Designing Offshore structures
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDMS (Plant Design Management System)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office: Windows, Word & Advanced Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • training of Claims Management
  100% Complete
  عنوان مدرک: ARIYANA project management institute
https://.com