مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هیربدان
  مسئول دفتر/ دستیار
 • خرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  پونیک تب انرژی
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • مرداد ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳
  اورسیز تکنیکال سرویس کیش
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی و آموزش
 • مهر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  پست بین المللی تی ان تی
  کارمند باجه پست

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com