مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه گیلان / معدل 15.34

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت توسعه اندیشه نوین
  نرم افزار/ برنامه نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ابزارهای اداری :PowePoint ,Access،Ms-Excel ، Ms-Word ، Lotus ، Quattro Pro
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com