مختصری از من

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  موسسه دستهای مهربان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارمند اداری
 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  ماهنامه مواد شیمیایی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول سازمان مشترکین

  توضیحات: احیای سازمان امور مشترکین مجله های بانکداری آینده، ماهنامه مواد شیمیایی، فعالیت حرفه ای در نشریه لاکچری شمال و جنوب و ...

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  ماهنامه بانکداری آینده
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول امور مشترکین

  توضیحات: احیای سازمان امور مشترکین مجله های بانکداری آینده، ماهنامه مواد شیمیایی، فعالیت حرفه ای در نشریه لاکچری شمال و جنوب و ...

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نشریه شمال و جنوب
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ خبرنگار

  توضیحات: احیای سازمان امور مشترکین مجله های بانکداری آینده، ماهنامه مواد شیمیایی، فعالیت حرفه ای در نشریه لاکچری شمال و جنوب و ...

افتخارات

 • 1388
  نفر منتخب جشنواره شعر الیگودرز
 • 1387
  عناوین مختلف در حوزه شعر و داستان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مایکروسافت آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com