مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  /دانشگاه تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کارهای تشکیلاتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری

زبان

 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com