مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1395
    کارشناسی رياضى
    گرایش كاربردى /دانشگاه سراسرى الزهرا(س)
https://.com