مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1377 تا 1382
    کارشناسی مهندسی کشتی
    /دانشگاه دانشکده سیستان و بلوچستان

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت ملی نفتکش ایران
    مهندسی مکانیکهوافضا/ مهندس دوم
https://.com