مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزاز /دانشگاه شمال امل

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت سیمان اباده
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند امور اداری

  توضیحات: من مسول حضور و غیاب پرسنل کارخانه سیمان اباده بودم.کاملا با نرم افزار رایورز اشنایی دارم.ثبت و بایگانی الکترونیکی نامه های تایید شده از دفتر مدیر عامل به عهده من بود.مرسولات وارده و صادره براساس استاندارد ثبت تفکیک و طبقه بندی می شد. نامه ها و رسید قراردادهای سازمان به صورت فیزیکی و الکترونیکی بایگانی می شد.پیگیری گردش مکاتبات و پاسخگویی به استعلامات به عهده من بود.با ایین نگارش و مکاتبات اداری کاملا اشنایی دارم.درحوزه جذب واستخدام و اموزش پرسنل فعالیت داشتم.آشنا به گزارش دهی در شاخصهای مختلف در حوزه منابع انسانی هستم.به قوانین کار و تامین اجتماعی و فرایندهای منابع انسانی تسلط کامل دارم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدرس خصوصی ریاضی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به انجام کارهای خدا پسدانه علاقه دارم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PW-Kara
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حضور و غیاب رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار pwkara
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PW-Kara
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com