مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه صنعتی شاهرود

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت بلندپایه
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس بخش طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com