مختصری از من

علاقمند به محیطی که انتظاراتش به مراتب بیشتر از حد دانش و مهارت من باشد،این موضوع محرکی در جهت رشد فردیم محسوب می شود.سرعت کار بهم انگیزه مضاعف می دهد.مشتاق همکاری با آدمهای با هوشتر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه پیام نور / معدل 13.9

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • پیاده روی - موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • RapidMiner
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com