مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران غرب

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  samsong(بهین بازار)
  بازاریابی و فروش/ تحقیقات بازار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶
  ندارد (شخص خاصی )
  / سوپروایرز مسول خرید تامین نیرو

  توضیحات: فعالیت در نمایشگاه بین المللی به عنوان سوپروایرز تامین کننده نیرو مسول خرید با شرکت مختلف مانند (خوشاب_همراه اول_جیرینگ_اپ_لوله سازی اهواز و............)

 • فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵
  اریا برهان
  بازاریابی و فروش/ نماینده پرومونر
 • مهر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  پریناتال
  بازاریابی و فروش/ فروشنده صندوقدار
 • فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  خانواده باهوش من
  بازاریابی و فروش/ فروشنده صندوقدار مسئول فروشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • world excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با اینترنت وشیکه های اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com