مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1386
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد / معدل 12

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور نیروی خراسان ( منیران )
  مهندسی برق/ مهندس ناظر اجرا
 • بهمن ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۲
  مهندسین مشاور توس اشتات
  مهندسی برق/ مهندس ناظر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com