مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش شخصیت /دانشگاه گلستان / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه خراسان رضوی / معدل 14.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کلینیک نسیم
  روانشناس
 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  انتشارات فرای علم
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند و روانشناس طرح پرلز
 • بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  توانبخشی
  درمانگر روانشناس
 • بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۳
  مرکز بهداشت
  روانشناس و درمانگر
 • بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۳
  کانون پرورشی
  روانشناس و برگزار کننده کارگاه آموزشی و درمانی
 • بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲
  مهد کودک
  روانشناس
 • بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۸
  موسسه آموزشی رزمندگان
  مشاور و پشتیبان تحصیلی
 • بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۹۲
  سرای سلامت
  سلامت یار و روانشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  برگزاری کارگاه های آموزشی گروه درمانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در اردو های جهادی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مشاوره فردی و گروهی-برگزاری کارگاه های آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی کاربردی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره فردی و گروهی-برگزاری کارگاه های آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی کاربردی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com