مختصری از من

بازرگانی ارس: 85 - 93
کارشناس فروش
کاشی الوند (عمومی)
کاشی الوند (برند آلوارس) - پخش تهران
کاشی پردیس (برند پژواک) - پخش تهران
کاشی فخار و برلیان رفسنجان
بازرگانی فربر + مهدیس: 93 - 96
مدیر فروش
کاشی الوند (برند ونوس) - پخش تهران
کاشی تبریز (برند هرمس) - آموزش نیروی فروش
برندهای فورتیکو - گریمونج - استونج
کاشی الوند (برند بالسین) - پخش تهران
کاشی البرز (استخری+سایز بزرگ+برند چیتا)

آشنایی با بازار تهران و شهرستان
آشنایی با نحوه پک کردن کاشی به همراه قطعات دکوری
و...

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1382
    دیپلم تجربی
https://.com