مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش آموزش زبان انگلیسی /دانشگاه رودهن / معدل 15
 • 1382 تا 1386
  فوق دیپلم گرافیک
  گرایش گرافیک رایانه /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  صرافی
  مسئول دفتر/ کارمند
 • مهر ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷
  دفتر وکالت
  مسئول دفتر/ منشی

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com