مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه اشراق بجنورد

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پنبه ریز
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ بازاریابی شبکه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com