مختصری از من

اینجانب دانشجو بوده وبعد از فراغت تحصیل و گذراندن دوره مقدس خدمت سربازی در حال حاضر بیکار بوده وآماده همکاری میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش همه گرایش ها /دانشگاه مولوی

افتخارات

 • 1385
  کسب مقام نخست در رشته قرائت قرآن شهر دماوند
 • 1384
  کسب مقام نخست در رشته حفظ شهر دماوند

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com