مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه صنعتی جندی شاپور / معدل 13.03

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  سازمان آب و برق خوزستان
  مهندسی برق/ بازرس فنی

  توضیحات: تست و بازرسی کنتورها و تابلوهای برق شرکت توزیع برق و سازمان آب و برق خوزستان.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIgSILENT PowerFactory
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • e plan
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com