مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه درزمینه مدیریت منابع انسانی فعالیت دارم بسیارعلاقه مند هستم تا تخصص وانگیزه خود را باتیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم.
چندویژگی بارزمن که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفیدباشد روحیه بالای کارتیمی وتوان حل مساله من است .
شخصیت خودانگیخته وپویا به همراه سخت کوشی تاکنون درموفقیت من بسیارموثربوده است.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
https://.com