مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش خاک /دانشگاه مازندران / معدل 1687
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش شیمی و حاصلخیزی /دانشگاه مازندران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت میثاق امداد زیر مجموعه مجتمع اقتصادی کمیته امداد
  کارشناس کشاورزی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  پایان نامه با موضوع ارزیابی اراضی و مکان یابی برای کشت برنج با مدل تکنیک فازی AHP –GIS
 • 1392
  International Journal of Agriculture and Crop Sciences An evaluation of Soil fertility using soil organic carbon, potassium, phosphorus and salinity factors for rice cultivation by fuzzy logic and AHP techniques

پروژه ها

 • 1391
  تهیه نقشه پراکنش عناصر سنگین در خاک (مرکز تحقیقات برنج و مرکبات دانشگاه مازندران )
  کارشناس طرح

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق ورزشی - فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار ArcMap
  100% Complete
  عنوان مدرک: نقشه برداری
 • نرم افزار Envi
  60% Complete
  عنوان مدرک: سنجش از دور
 • نرم افزار Expert choice
  100% Complete
  عنوان مدرک: تصمیم گیری با مدل AHP

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه نرم افزار office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • GPS
  100% Complete
  عنوان مدرک: مکان یابی
 • نرم افزار Spss
  80% Complete
  عنوان مدرک: تحلیل اماری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: -
دانش تخصصی
 • نرم افزار ArcMap
  100% Complete
  عنوان مدرک: نقشه برداری
 • نرم افزار Envi
  60% Complete
  عنوان مدرک: سنجش از دور
 • نرم افزار Expert choice
  100% Complete
  عنوان مدرک: تصمیم گیری با مدل AHP
https://.com