مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نتورک مارکتینگ
  40% Complete
  عنوان مدرک: مديريت بازرگاني داخلي

ابزار و نرم افزار

 • اکسل و اکسس
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: اينترمديت
دانش تخصصی
 • نتورک مارکتینگ
  40% Complete
  عنوان مدرک: مديريت بازرگاني داخلي
https://.com