مختصری از من

علاقه مند به چالش های جدید و سخت
به شدت موافق و علاقه مند به کار تیمی
سعی میکنم انرژی مثبت داشته باشم و به اطرافیانم این انرژی رو منتقل کنم، البته از اطرافیانم انتظار دارم به من انرژی منفی منتقل نکنن

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  Yekpay
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Senior website and android developer
 • مهر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۶
  تلنت یاب
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ UX developer
 • اسفند ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  آرتمن رایا وب
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ UX developer

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس AngularJS‌در موسسه فنی فروغ دانش

پروژه ها

 • 1395
  tutiran.com
  front-end developer
 • 1395
  توسعه همیان شهر
  front-end and android developer
 • 1394
  تلنت یاب
  front-end and android developer
 • 1394
  گروه توسعه تاو (tavgroup.ir)
  front-end developer

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • angularJS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • iOS Development
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Database
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring Framework
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQLite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MVP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Django
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • phpStorm
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • android studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • inteliJ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • xcode
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PyCharm
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: DELE
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JavaScript
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • angularJS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • iOS Development
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Database
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring Framework
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQLite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MVP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Django
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com