مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت ام بی ای
  گرایش استراتژیک /دانشگاه پیام نور همدان / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  چاپ و ارائه مقاله با عنوان " مروری بر مفهوم انگیزه ها و اخلاق در مدیریت سود"در سومین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی اردیبهشت ماه 93 چاپ و ارائه مقاله با عنوان " مهارت های فردی و ساز مانی مدیریت زمان" در سومین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی اردیبهشت ماه 93 چاپ و ارائه مقاله با عنوان " رابطه اصول اخلاقی با ارتباطات اثربخش سازمانی" در فصلنامه علمی- پژوهشی وابسته به انجمن ایرانی اخلاق در علوم فناوری بهار 94. چاپ و ارائه مقاله با عنوان " بررسی نقش متغیرهای رفتاری در تصمیم گیری خردمندانه (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان)" در فصلنامه ی مطالعات رفتار سازمانی ، پاییز 94

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com