مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1395
    کارشناسی دانشجوی مهندسی شهرسازی
    /دانشگاه مرکز اموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا / معدل 14

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com