مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه موسسه آموزش عالی عین القضات / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت پخش ناصر
  صنایع غذایی/ بازاریاب و کارشناس فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • 80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com